Κυριακή, 4 Ιουλίου 2010

Ορθοφωτογραφίες της Κτηματολόγιο Α.Ε.

Σημαντική είναι και η κίνηση της Κτηματολόγιο Α.Ε. να προσφέρει ελεύθερα διαδικτυακά ορθοφωτογραφίες για όλη την Ελλάδα (η υπηρεσία ξεκίνησε 25/5/2010). Οι ορθοφωτογραφίες είναι πρόσφατες, αφού προέκυψαν από φωτοληψίες περιόδου 2007 έως 2009 και περιλαμβάνουν το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας με εξαίρεση ορισμένες παραμεθόριες περιοχές καθώς και ορισμένες διαβαθμισμένες εγκαταστάσεις, για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί και απαγορεύσεις από τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές γίνεται με δύο τρόπους: