Κυριακή, 4 Ιουλίου 2010

Ορθοφωτογραφίες της Κτηματολόγιο Α.Ε.

Σημαντική είναι και η κίνηση της Κτηματολόγιο Α.Ε. να προσφέρει ελεύθερα διαδικτυακά ορθοφωτογραφίες για όλη την Ελλάδα (η υπηρεσία ξεκίνησε 25/5/2010). Οι ορθοφωτογραφίες είναι πρόσφατες, αφού προέκυψαν από φωτοληψίες περιόδου 2007 έως 2009 και περιλαμβάνουν το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας με εξαίρεση ορισμένες παραμεθόριες περιοχές καθώς και ορισμένες διαβαθμισμένες εγκαταστάσεις, για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί και απαγορεύσεις από τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές γίνεται με δύο τρόπους:

Στην πρώτη περίπτωση, ο χρήστης δεν έχει παρά να επισκεφθεί την παραπάνω ιστοσελίδα. Όσων αφορά τη δεύτερη περίπτωση και συγκεκριμένα την χρήση της με το λογισμικό ArcGIS, ο χρήστης πρέπει να δημιουργήσει μία αντίστοιχη σύνδεση με τον εξυπηρετητή. Αυτό γίνεται από το λογισμικό ArcCatalog, όπου στη στήλη με τα δεδομένα (Catalog Tree) υπάρχει ο κατάλογος GIS Servers, ο οποίος αν ανοιχτεί υπάρχει η επιλογή Add WMS Server. Στο διάλογο που θα ανοίξει η επιλογή αυτή, στο πεδίο URL συμπληρώνεται η διεύθυνση:
Οι ορθοφωτογραφίες είναι πολύ πρόσφατες, έχουν υψηλή διακριτική ικανότητα και είναι υψηλής ακριβείας. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει το επίπεδο των ορθοφωτογραφιών στην εφαρμογή ArcMap και να ψηφιοποιήσει άμεσα την χωρική πληροφορία που επιθυμεί.

Πηγή: Αθανάσιος Δημ. Σαπανίδης
Δημοσίευση σχολίου