Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Δημόσια, Ανοικτά Δεδομένα

Τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης ανήκουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Το geodata.gov.gr αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για τη δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης προς όλους τους πολίτες της χώρας.

Ο διαδικτυακός τόπος θα ενημερώνεται διαρκώς με δεδομένα από ολοένα και περισσότερους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ θα εμπλουτίζεται και με λειτουργικότητα. Στόχος μας είναι σε μερικούς μήνες να μπορούμε να προσφέρουμε όλα τα γεωχωρικά δεδομένα που διαθέτει η Δημόσια Διοίκηση, ώστε εμείς, οι πολίτες, να μπορούμε:

•    Να ελέγχουμε τη δημόσια διοίκηση
•    Να συμμετέχουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος
•    Να αναπτύσσουμε νέες, έξυπνες εφαρμογές και υπηρεσίες

Για περισσότερες πληροφορίες:
•    Ανοικτά δεδομένα. Για ποιο λόγο;
•    Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω τα δεδομένα;
•    Μερικές τεχνικές πληροφορίες για το geodata.gov.gr

Πηγή: http://www.geodata.gov.gr/geodata/
Δημοσίευση σχολίου