Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ - INTERPOLATION TECHNIQUES


Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται οι μέθοδοι παρεμβολής (INTERPOLATION TECHNIQUES) που συμπεριλαμβάνονται σε λογισμικά των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), καθώς επίσης γίνεται μια προσπάθεια χρήσης αυτών σε δεδομένα που αφορούν τη δασική επιστήμη και πιο συγκεκριμένα τη δασική διαχειριστική. Το λογισμικό GIS που χρησιμοποιήθηκε είναι το ArcGIS Desktop 9.3 (έκδοση Arc InfoEvaluation Edition) της εταιρείας ESRI.Επιμέρους στόχοι τις εργασίας είναι να γίνει παρεμβολή σε παραμέτρους που αφορούν τη δασική διαχειριστική, όπως όγκος, ηλικία, ύψος κλπ., να γίνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και σύγκριση με πραγματικά δεδομένα, καθώς και σύγκριση των μεθόδων παρεμβολής μεταξύ τους. Θα αναφερθούν τα υπέρ και τα κατά κάθε μεθόδου, θα αναφερθούν τα προβλήματα των αποτελεσμάτων και θα αναφερθούν οι ανάγκες της δασικής διαχειριστικής σε εύρεση τέτοιων λύσεων, ώστε να δημιουργούνται δεδομένα σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν.

Την εργασία μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Πηγή: Αθανάσιος Δημ. Σαπανίδης
Δημοσίευση σχολίου