Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΟΣ – ΜΗ ΔΑΣΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας για την παραγωγή θεματικών Δασικών Χαρτών (Forest Map) που ακολούθησε το JRC (Joint Research Centre) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλη την Ευρώπη με στόχο την κατηγοριοποίηση της έκτασης σε Δάσος και Μη Δάσος. Αντίστοιχα, εφαρμόζεται η μεθοδολογία για τα ελληνικά δεδομένα και, τέλος, γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων με τους θεματικούς χάρτες του JRC.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο διαχωρισμός Δάσους / Μη Δάσους με χρήση δορυφορικών εικόνων (δεδομένα τηλεπισκόπησης) και γεωγραφικά δεδομένα. Δεδομένα τηλεπισκόπησης θεωρούνται τα δεδομένα που συλλέγονται από αισθητήρες ή μέσα καταγραφής από απόσταση. Γεωγραφικά δεδομένα αποτελούν όλα εκείνα τα δεδομένα που συνδυάζουν χωρική και περιγραφική πληροφορία. Σκοπός της εργασίας είναι ο συνδυασμός των δύο παραπάνω τύπων δεδομένων στη διαδικασία διαχωρισμού Δάσους και Μη Δάσους. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση των λογισμικών ArcGIS Desktop 9.3 (έκδοση Arc InfoEvaluation Edition) και ERDAS Imagine 9.1 (Evaluation Copy).

Η εργασία βρίσκεται εδώ.

Πηγή: Αθανάσιος Δημ. Σαπανίδης
Δημοσίευση σχολίου