Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Ορθοφωτογραφίες της Κτηματολόγιο Α.Ε. στο Global Mapper

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης για τις Ορθοφωτογραφίες της Κτηματολόγιο Α.Ε. και όπως υποσχέθηκα στο σχόλιο, σας παρουσιάζω πως μπορείτε να δείτε τις Ορθοφωτογραφίες στο Global Mapper, να τις εκτυπώσετε, να τις αποθηκεύσετε και να τις προβάλλετε σε ΕΓΣΑ '87. Οι οδηγίες αναφέρονται στην έκδοση v11.01.

Ανοίγοντας το πρόγραμμα, εμφανίζεται η κεντρική καρτέλα όπου επιλέγουμε "Download Free Maps/Imagery from Online Sources", όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.


Στο παράθυρο που εμφανίζεται (Select Online Data Source to Download), επιλέγουμε "Add WMS Data Source", όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.


Στο παράθυρο που ανοίγει (Select WMS Data Source to Load), συμπληρώνουμε στο πεδίο "Server URL" το link που μας δίνει η Κτηματολόγιο Α.Ε. για την υπηρεσία WMS:

http://gis.ktimanet.gr/wms/wmsopen/wmsserver.aspx?

Στο πεδίο "Service Name", συμπληρώνουμε: WMS. Πατάμε την επιλογή "Get List of Available Data Layers" και επιλέγουμε τη δεύτερη επιλογή "THE BASEMAP OF KTIMATOLOGIO", όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και πατάμε "ΟΚ".


Στο παράθυρο "Enter New WMS Data Source Description", είτε αφήνουμε το όνομα που μας εμφανίζεται (THE BASEMAP OF KTIMATOLOGIO), είτε συμπληρώνουμε οποιοδήποτε όνομα θέλουμε, όπως φαίνεται στην εικόνα και πατάμε "ΟΚ".


Η υπηρεσία έχει προστεθεί πλέον και στο αρχικό παράθυρο εμφανίζεται στο τέλος της λίστας, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.


Πατάμε "ΟΚ" και εμφανίζονται οι Ορθοφωτογραφίες ως ενιαίο μωσαϊκό.


Το προβολικό σύστημα που εμφανίζονται οι Ορθοφωτογραφίες είναι το WGS 84 (παγκόσμιο σύστημα, όπως και στο ArcGIS). Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της προβολής σε ΕΓΣΑ '87. Επιλέγουμε "Configuration" από την κεντρική εργαλειοθήκη. Στην καρτέλα "Projection", επιλέγουμε στο πεδίο "Projection": Greek Grid, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα και πατάμε "ΟΚ".


Πλέον, εμφανίζεται το μωσαϊκό σε ΕΓΣΑ '87, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.


Στο μενού "File" υπάρχει η επιλογή εκτύπωσης (Print), όπου μπορείτε να πειραματιστείτε και να εκτυπώσετε τις Ορθοφωτογραφίες, καθώς και τα διανυσματικά δεδομένα (Vector Data) που πιθανόν να έχετε προσθέσει. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία απαραίτητα για να δημιουργήσετε το δικό σας χάρτη (Βορράς, Κλίμακα κλπ.). Το σημαντικό όμως είναι η εξαγωγή εικόνων, δηλαδή αποθήκευσης, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε άλλα λογισμικά GIS και Remote Sensing.
Στο μενού "File" επιλέγουμε "Export Raster and Elevetion Data". Υπάρχει πληθώρα μορφών αποθήκευσης της εικόνας, πολλές είναι συμβατές με γνωστά λογισμικά GIS και Remote Sensing. Εδώ θα παρουσιαστεί η περίπτωση αποθήκευσης σε μορφή TIF. Επιλέγουμε "Export GeoTIFF". Στο  παράθυρο "GeoTIFF Export Options" που ανοίγει, στην πρώτη καρτέλα (GeoTIFF Options) συμπληρώνουμε στο πεδίο "File Type": 24-bit RGB, στο πεδίο "Sampling Spaces" για X-axis και Y-axis: 0,1 meters και τσεκάρουμε τις επιλογές "Generate TFW (World) File" και "Generate PRJ File", ώστε να δημιουργηθούν κατά την εξαγωγή το αρχείο γεωαναφοράς και το αρχείο του προβολικού συστήματος (ΕΓΣΑ '87) αντίστοιχα. Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζονται οι επιλογές που θα αναφέρθηκαν.


Στην τελευταία καρτέλα "Export Bounds" επιλέγουμε "All Data Visible On Screen", για να εξαχθεί η εικόνα που βλέπουμε. Προσοχή: αν δεν επιλέξουμε την επιλογή αυτή και αφήσουμε την πρώτη επιλογή, το πρόγραμμα θα προσπαθήσει να αποθηκεύσει όλο το μωσαϊκό, κάτι που θα κάνει το σύστημα να "κρεμάσει". Επιλέγετε όσο το δυνατόν μικρές περιοχές! Εξάλλου δεν χρειάζονται γεωαναφορά, όπως π.χ. θα χρειαζόντουσαν οι εικόνες που εξάγουμε από το Google Earth Pro. Η επόμενη εικόνα παρουσιάζει την επιλογή που αναφέρθηκε.


Στο παράδειγμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κεντρική πλατεία στον Εύοσμο!


Οι Ορθοφωτογραφίες ενδέχεται να φέρουν σφάλμα ως 4 μέτρα (RMS Error), λόγω της ενοποίησης σε ένα ενιαίο μωσαϊκό!

Πηγή: Αθανάσιος Δημ. Σαπανίδης
Δημοσίευση σχολίου