Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

Online GIS Masters

Παρακάτω δίνονται ενδεικτικά μερικά online μεταπτυχιακά προγράμματα από διεθνή πανεπιστήμια.

Lund University GIS Centre, Sweden:

http://luma.gis.lu.se/

Northwest Missouri State University, USA:

http://www.nwmissouri.edu/dept/gis/index.htm

Pennsylvania State University, USA:

http://www.worldcampus.psu.edu/MasterinGIS.shtml?cid=INTES14806

Northern Arizona University, USA:

http://home.nau.edu/sbs/gpr/msags.asp

Salisbury University, USA:

http://www.salisbury.edu/geography/msgism/

University of Washington, USA:

http://www.outreach.washington.edu/pmpgis/

Johns Hopkins University, USA:

http://advanced.jhu.edu/academic/environmental/gis/

Πηγή: Αθανάσιος Δημ. Σαπανίδης
Δημοσίευση σχολίου