Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

11o ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

11o ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

" H Χαρτογραφία του Ελληνικού Κράτους "

ΝΑΥΠΛΙΟ - ΑΡΓΟΣ 8 - 11 Δεκεμβρίου 2010
Για δηλώσεις, πατήστε εδώ.
Δημοσίευση σχολίου