Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

SnapIt Screen Capture 3.7

SnapIt is easy to use screen capture software which allows you to easily capture anything on the screen including windows, menus, full screen, rectangular regions, web pages and take shots of moving images.

- Supports hotkeys, auto-saving, clipboard
- Automatically copies screenshots to the clipboard
- Tracks capture history, auto-saves captured images
- Saves files in BMP, GIF, JPEG, PNG and TIFF formats
- Auto-names captured images

Download and install SnapIt Screen Capture 3.7:

http://digeus.com/downloads/snapit/files/3/snapit_3_7.exe

Learn more what is included in SnapIt Screen Capture 3.7:

http://www.digeus.com/products/snapit/snapit_screen_capture_3_5.html

Πηγή: http://digeus.com/

Σημείωση: Όσοι ενδιαφέρονται να αναρτήσουν τα παραπάνω στοιχεία για το SnapIt Screen Capture 3.7 στο blog/forum/twitter/facebook που διαθέτουν, ας αποστείλουν το link στο παρακάτω email:

julia.taylor@digeus.com

ώστε να τους στείλουν το registration code του προγράμματος!

Δημοσίευση σχολίου