Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

Επετειακή εκδήλωση «20 χρόνια LIFE» (14-15-16 Μαίου 2012)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Επετειακή εκδήλωση «20 χρόνια LIFE»

Συμβολή του Προγράμματος «Life» στην Αποκατάσταση των Δασικών Οικοσυστημάτων
14 Μαΐου, 2012

&

Σενιμάριο
«Καινοτομίες στην Παραγωγή Δασοπονικών Φυταρίων »
15-16 Μαΐου, 2012


Η συντονίστρια και οι συμμετέχουσες ερευνητικές ομάδες σας προσκαλούν στην επετειακή εκδήλωση «20 χρόνια του «LIFE» και στην Επιστημονική Συνάντηση «Καινοτομίες στην Παραγωγή Δασοπονικών Φυταρίων »
που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος LIFE09 NAT/GR/000326 – VERENIKE (WWW.VERENIKELIFE2009.GR),

στην αίθουσα του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας (ΚΓΕΒΕ-ΕΘΙΑΓΕ), στη Θέρμη (βλέπε σχεδιάγραμμα).

Η παρουσία σας θα αποτελέσει για εμάς ιδιαίτερη τιμή.

Συντονίστρια & Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος LIFE09 NAT/GR/000326 – VERENIKE

Δρ. Καλλιόπη Ραδόγλου

Καθηγήτρια, Δ.Π.Θ.

e-mail: radoglou@fri.gr
Την πρόσκληση, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το έντυπο συμμετοχής μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Πηγή: Ελευθερία Δάλμαρη, Αθανάσιος Δημ. Σαπανίδης
 
Δημοσίευση σχολίου