Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ


Σκοπός της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας είναι να εξετάσει τον χαρακτήρα της επικείμενης έκτασης διαχρονικά, από το 1945 ως σήμερα (2007 – 2009). 

Δημοσίευση σχολίου