Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

Η Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης αναστέλει την διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων κατά των αναρτηθέντων Δασικών Χαρτών της Τοπικής Ενότητας Χορτιάτη και Τοπικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου, βάσει του εγγράφου της με αριθ. πρωτ. 9419/1-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΗΟΡ1Υ-ΦΒ0) και παρουσιάζεται παρακάτω.Η παραπάνω απόφαση προκλήθηκε από τη τροποποίηση Υ.Α. σύμφωνα με το ΦΕΚ 115/Β/25-1-2013 και οι επίμαχες σελίδες παρουσιάζονται παρακάτω.

Η παραπάνω συμπλήρωση - τροποποίηση της Υ.Α. 165387/410/3-2-2012 (ΦΕΚ 470/Β/2012), όπως αναφέρει το ΥΠΕΚΑ, προβλέπει τρίμηνη αναστολή της υποβολής αντιρρήσεων κατά των αναρτηθέντων δασικών χαρτών στους οποίους δεν έχουν απεικονιστεί τα όρια εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων (βλέπε 2, προσθήκη παραγράφου 12).

Μεγάλη ομοιότητα της παραπάνω συμπλήρωσης - τροποποίησης παρουσιάζεται με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με αριθ. 14/16-1-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩ1Ο-77Γ), όπου ζητείται "αναστολής της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων". Η απόφαση του Δήμου παρουσιάζεται παρακάτω.


Προσοχή: οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής, θα πρέπει να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους στις υπάρχουσες ημερομηνιές, καθώς η αναστολή δεν αφορά το Δασικό Χάρτη Εξοχής (καταληκτική ημερομηνία 4-2-2013 για κατοίκους εσωτερικού και 25-2-2013 για κατοίκους εξωτερικού).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Χαρτογράφησης της Δ/νσης Δασών Θεσσαλονίκης, στα τηλ: 2313 309544 - 555.

Το μπλογκ επιφυλάσσεται για τυχόν παραλήψεις, αλλαγές καθώς και για τις ενδικοφανείς διαδικασίες των παραπάνω και θα επανέλθει σε νέα ανάρτηση με περισσότερες πληροφορίες και τις θέσεις του σχετικά με το θέμα της αναστολής και το παρασκήνιό του.


Δημοσίευση σχολίου